Slide background

18
април
2013

Предузеће „МН“ Лозница  је у 2012. години извело радове на поправци и одржавању поплочаних […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 928 View
12
април
2013

ЈП  за изградњу Обреновца је спровело отворени поступак јавне набавке за изградњу фискултурне сале […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 1046 View
09
април
2013

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је у току  2011. године изградило бициклистичко пешачку стазе […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 881 View
09
април
2013

Техничка контролa Главног пројекта техничког регулисања саобраћајница на делу државног пута I Б реда […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 1181 View
05
април
2013

Изградња нове бање иза хотела „Обреновац“ почела је пре 4 године. Објекат од 1000 […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 1117 View