29
август
2014

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за набавку услуге транспорта осталих материјала, редни [...]

 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • Тренутно нема коментара
 • 10 Прегледа

22
август
2014

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за набавку  радова  на oдржавању и поправци [...]

 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • Тренутно нема коментара
 • 33 Прегледа

21
август
2014

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за набавку услуге мониторинга, редни број МНУ-9/2014. [...]

 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • Тренутно нема коментара
 • 22 Прегледа

18
август
2014

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за набавку услуга – израда катастра некатегорисаних [...]

 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • Тренутно нема коментара
 • 30 Прегледа

12
август
2014

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за набавку радова на  санацији oбјаката јавног [...]

 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • Тренутно нема коментара
 • 60 Прегледа