Slide background

23
октобар
2019

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за јавну набавку добара – набавка ризле […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 4 View
23
октобар
2019

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за јавну набавку услуга  транспорта материјала  број […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 3 View
23
октобар
2019

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за набавку радова – редовно одржавањe атарских и […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 9 View
22
октобар
2019

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за јавну набавку добара – набавка соли […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 8 View
10
октобар
2019

Јавно предузеће за изградњу Обреновца објављује позив за набавку радова  – изградња котларнице за Дом […]


 • Jp za izgradnju Obrenovca
 • No Comments
 • 28 View