Организација
Организација

Упознајте се са организационом структуром и менаџментом Јавног предузећа за изградњу.

Директор

Славко Берић

Надзорни одбор

Председник: Миладин Тошић

Чланови: Ана Весић и Дамир Кочевић

Извршни директор за финансијске  послове

Божидар Мијалковић

Руководилац Сектора техничких послова

Боривој Ђорђевић

Координатор сектора општих послова

Ивана Николић