О нама

Јавно предузеће за изградњу Обреновца основано је као јавно предузеће одлуком Скупштине општине Oбреновац 31.03.1993. године, али као организација са посебним задацима од интереса за општину Обреновац постоји од 01.01.1987. године формирањем Радне заједнице заједничких стручних служби ОСИЗ-а за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац и Основне заједнице становања општине Обреновац, која се сматра  зачетком начина рада и пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца, односно његовог правног претходника Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац.

Јавно предузеће за изградњу Обреновца, односно његови правни претходници, су кроз цео период пословања били препознатљиви по великом броју високо образованих и стручних кадрова који су доприносили успешном пословању и унапређењу услова живота и рада свих грађана општине Обреновац.

Jавно предузеће се бавило израдом планске и пројектне документације, тако да је општина готово у потпуности покривена урбанистичким плановима.

Урађен је просторни план општине, план генералне регулације и низ планова детаљне регулације. Такође се ради на завршетку студије развоја општине и саобраћајне студије.

Урађени су значајни објекти у области водоснабдевања, фекалне и кишне канализације, топлификације, телефонизације и гасификације општине.

Такође, ЈП за изградњу се може похвалити и успешном реализацијом и изградњом више од 40км саобраћајница сваке године, уређењем градских тргова, паркова, тротоара, реконструкцијом многих сеоских игралишта и домова културе, монтажом јавне расвете, изградњом  ниско напонских мрежа, уређењем канала и још много тога.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова у ЈП за изградњу Обреновца je образованo 5 организационих јединица и то:

  1. Управа Предузећа
  2. Сектор општих послова
  3. Сектор финансијских послова
  4. Сектор правних   послова
  5. Сектор  техничких послова

Имајући у виду остварене резултате ЈП за изградњу Обреновца се може сврстати у елитна предузећа на територији општине Обреновац и шире, што је гаранција и подстрек за наставак успешног рада и пословања.

в.д. директора: Горан Ћирић.
Извршни директор за финансијске  послове: Јелена Станојевић.