Документа-
Документа-

-ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

-УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА

-ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА

-УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАУЗЕЋЕ И РАСКОПАВАЊЕ

-ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ЗАУЗЕЋЕ И РАСКОПАВАЊЕ

-УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАУЗЕЋЕ

-ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ЗАУЗЕЋЕ

– САГЛАСНОСТ СКУПШТИНЕ ГО ОБРЕНОВАЦ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ДОНОШЕЊУ ПОСЕБНОГ  ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ  ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. – 30.06.2024. ГОДИНЕ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ

– ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ДОНОШЕЊУ ПОСЕБНОГ  ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ  ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. – 30.06.2024. ГОДИНЕ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ

– ПОСЕБАН ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.- 30.06.2024. ГОДИНЕ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ

– САГЛАСНОСТ СКУПШТИНЕ ГО ОБРЕНОВАЦ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. – 30.06.2024. ГОДИНЕ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ

– ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. – 30.06.2024. ГОДИНЕ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ

– ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  ЗА 2024. ГОДИНУ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ 01.01.2024. – 30.06.2024.

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.- 30.06.2024. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 31.12.2023. ГОДИНЕ

– ПОСЕБАН ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.- 31.03.2024. ГОДИНЕ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ

– ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  ЗА 2024. ГОДИНУ – ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ 01.01.2024. – 31.03.2024.

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.09.2023. ГОДИНЕ

– ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 31.12.2023. ГОДИНЕ

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.06.2023. ГОДИНЕ

– ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ  ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.06.2023. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.06.2023. ГОДИНЕ

– ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 31.03.2023. ГОДИНЕ

– ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 31.12.2022. ГОДИНЕ

– ПОСЕБАН ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 31.12.2023. ГОДИНЕ

– ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  ЗА 2023. ГОДИНУ

-СЕДМА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  ЗА 2022. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 30.09.2022. ГОДИНЕ

-ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  ЗА 2022. ГОДИНУ

-ШЕСТА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА  ЗА 2022. ГОДИНУ

-ШЕСТА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 30.06.2022. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 30.06.2022. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

-ОДЛУКА О ЗАШТИТИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

-ПЕТА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА  ЗА 2022. ГОДИНУ

-ПЕТА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ

-ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

-ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.- 31.12.2019. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.- 31.12.2019. ГОДИНЕ

-ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2020.-30.06.2020. ГОДИНЕ

-ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

-ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ОД 01.01.2020.-30.06.2020. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ОД 01.01.2020.-30.06.2020. ГОДИНЕ

-ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2020.-31.03.2020. ГОДИНЕ

-ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

-ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2018.-31.12.2018. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2018.-31.12.2018. ГОДИНЕ

– ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ

-ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ

-ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

-ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

-ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

-ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

-ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ СТАТУТА ОД 22.12.2016. ГОДИНЕ

– ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

– СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

– ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

– ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ