Документа
Документа

-ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ СТАТУТА ОД 22.12.2016. ГОДИНЕ

– ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

– СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

– ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

– ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ